پکیج های خنک کن آب، با دریافت آب در گردش فرآیندی که حرارت سیستم را جذب کرده و کاهش دمای آن و سپس تحویل مجدد به سیستم فرآیندی، کارکرد کلی چرخه پروسسی را ممکن می سازند.

به طور معمول این پکیج ها عملیات خنک کاری را به صورت خشک (بدون مصرف آب) انجام می دهند که مزیت قابل توجهی را در اقلیم خشک به ارمغان می آورد. حفظ دمای خروجی آب خنک کننده، جبران و تأمین آب از دست رفته در چرخه های فرآیندی، رعایت افت فشار سیستم و بهینه سازی هوشمند مصرف انرژی از وظایفی است که این پکیج آن را تضمین می نماید.

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی هریس
محل پروژه

آذربایجان شرقی
زمان آماده سازی

1397/06/01