مبدل های حرارتی پوسته و لوله در ابعاد و مدل های مختلف رایجترین و متداول ترین نوع مبدل حرارتی در صنایع فرآیندی هستند.

شاید بتوان گفت مبدل های حرارتی پوسته و لوله (STHE) در ابعاد و وزن مشابه با دیگر مبدل های حرارتی، بزرگترین سطح انتقال حرارت را ارائه می دهند. علاوه بر این، با توجه به ماهیت هندسی، این نوع از مبدل از مزیت استحکام بالای مکانیکی برخوردار است که پس از تولید به صورت یکپارچه قابل حمل و نصب است.

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

شرکت ملی مهندسی نفت ایران
محل پروژه

پالایشگاه اصفهان
زمان آماده سازی

1392/02/01