مبدل های حرارتی هوا خنک (یا ایر کولر) به منظور خنک کردن سیال فرآیندی و انتقال حرارت آن به هوا کاربرد دارند. مهمترین مزیت این نوع از مبدل استفاده از هوا به عنوان سیال خنک کننده است که بطور وسیع و رایگان قابل دسترسی است.

در کشور ایران که اقلیم آن در منطقه خشک واقع شده و بسیاری از سایت های صنایع مادر برای خنک کاری به آب دسترسی ندارند، استفاده از این نوع مبدل متداول است. همچنین در فرآیندهایی که امکان ایجاد آلودگی محیط زیست به سیال سمی وجود داشته باشد، گزینه مناسب بهره گیری از مبدل حرارتی هوا خنک است.

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

شرکت ملی گاز ایران
محل پروژه

ایستگاه تقویت فشار گاز دهق
زمان آماده سازی

1388/03/01