چگالنده های هوا خنک (به اختصار ACC) در فرآیندهایی که در آن بخار آب در حجم بالا و فشار پایین نیاز به کندانس شدن و بازگشت مجدد به چرخه فرآیند را دارد، کاربرد دارند. طراحی این مبدل ها عموماً بر مبنای تیوب های بیضی شکل هستند؛ هرچند انواع طراحی و ساخت بر اساس تیوب های مدور نیز اجرا شده است. 

تیوب باندل ها با زاویه متعارف 60 درجه روی فن قرار دارند و با هوای دمیده شده از فن (نوع Forced) انتقال حرارت انجام می گیرد. فن و موتور های بزرگ (در مقایسه با کولرهای هوا خنک) و بهره گیری از گیربکس در سیستم های انتقال قدرت از دیگر مشخصه های این مبدل ها است.

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

آلومینای ایران
محل پروژه

جاجرم
زمان آماده سازی

1399/02/01