مخازن تحت فشار ظروفی هستند که برای نگهداری سیال (مایع یا گاز) در فشاری غیر از فشار اتمسفر کاربرد دارند.

استاندارد رایج طراحی این مخازن در ایران ASME VIII است. از تست‌های غیر مخرب مانند تست اولتراسونیک، رادیوگرافی و هیدرواستاتیک برای اطمینان از صحت ساخت استفاده می شود. با توجه به اینکه پس از تولید، تجهیز به صورت یکپارچه حمل می شود؛ رعایت مقررات حمل و نقل در مخازن بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

شرکت ملی مهندسی نفت ایران
محل پروژه

پالایشگاه اصفهان
زمان آماده سازی

1399/02/01