English دمافین
پایپینگ، ابزار دقیق دانش فنی

پایپینگ، ابزار دقیق

مهندسی پایه و تفصیلی تجهیزات جانبی شامل سیستم پایپینگ، الکتروپمپ، مخزن ذخیره و ابزار دقیق توسط متخصصان شرکت دمافین با استفاده از آخرین ویرایش نرم افزارهای طراحی زیر انجام می پذیرد:

  • AUTO  PLANT
  • CAESAR II
  • PIPENET

و این نرم افزارها در خدمت فعالیت های زیر هستند:

  • مدلسازی سه بعدی
  • طرح سیستم پایپینگ و طراحی ایزومتریک
  • محاسبات هیدرولیک
  • تحلیل تنش سیستم پایپینگ
  • نقشه ها و مشخصات اتصالات ابزار دقیق
  • مشخصات تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیق
کاتالوگ دمافین دمافین ورود اعضا