English دمافین
هدر

نوع پلاگ(Plug Header)
این مدل برای فشارهای پایین تر از 350 بار مورد استفاده قرار می گیرد. سوراخ های قرار گرفته مقابل هر لوله امکان اکسپند لوله از داخل و اتصال آن به هدر از سمت تیوب شیت و همچنین سرویس کاری و نظافت در داخل تمام لوله ها را می دهد، و درصورت وجود نشتی، پلاگ قابل تعویض است. در ضمن، دراین نوع هدر امکان جوشکاری دور لوله در محل اتصال به هدر به منظور تحمل فشارهای بالا و استفاده در سرویس های خاص وجود دارد.

هدر نوع کاور(Cover Plate Header)
این مدل  در موردی به کار می رود که سیال داخل لوله ها دارای حداکثر 40 بار فشار و با رسوب گذاری بالا است و در نتیجه نیاز به پاکسازی مکانیکی مکرر دارد. کاربرد دیگر این نوع هدر درمورد سیالاتی با خورندگی زیاد است که نیازمند بازدیدهای دوره ای جهت اندازه گیری میزان خوردگی می باشند.
هدر نوع پایپ (Pipe Header)
این نوع هدر برای فشار کاری بالای 200 بار، زمانیکه نیاز به دسترسی داخلی نباشد به کار می رود. لوله های با خم U شکل به محل انشعابات گرفته شده از پایپ جوش می گردند و جوش ها نیز تحت عملیات حرارتی قرار گرفته و با اشعه ایکس آزمایش می شوند.

 

هدر نوع بونت جوشی (Welded Bonnet Header)
این نوع هدر برای مصارفی خاص از جمله کندانسورهای آمونیاکی و  بخار استفاده می شود. این مدل به دلیل تمام جوش بودن هدر، از قابلیت آب بندی کاملی برخوردار است.

 

کاتالوگ دمافین دمافین ورود اعضا